Silmätapaturmat

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 50 000
silmätapaturmaa. Puolet näistä tapahtuu
vapaa-ajalla ja noin puolet silmävammoista syntyy työajalla. Mekaaninen
tekijä aiheuttaa 84 % työvammoista,
säteily ja kemikaalit molemmat 8 %.

Ensiapuvälineet on edullinen ja kannattava investointi jokaiselle yritykselle.

Kemiallinen silmävamma syntyy, kun silmään joutuu happoa tai emästä. Emäksen
aiheuttamat vammat etenevät nopeasti ja aiheuttavat tuhoa silmän kudoksissa.
Happovammojen kudostuho rajoittuu pinnalliseksi. Molemmissa tilanteissa
on tärkeintä aloittaa mahdollisimman nopeasti jo tapahtumapaikalla silmän
huuhtelu ja sitä on jatkettava siihen asti, kunnes potilas pääsee hoitoon.

Silmähuuhteita tulisi olla ainakin 30 minuutin huuhtelun ajaksi, koska ambulanssin tulo voi kestää.

Huuhteluaika

Helsingin, Oulun ja Lahden keskustassa ambulanssin tavoite on saapua potilaan luo pääsääntöisesti 9-10 minuutissa.

Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Jyväskylän keskustassa ambulanssin tavoiteaika on 1-2 minuuttia hitaampi.

Taajama-alueilla tavoiteajoissa erot ovat paljon suuremmat. Kuopion yliopiston erityisvastuualueella ambulanssin tavoiteaika on hätätilassa 25 minuuttia.

Oulun alueella potilas pyritään tavoittamaan 15 minuutissa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 12-14 minuutissa.

Tavallisimpia silmävammoja aiheuttavia happoja ovat rikki-, suola- ja akkuhapposekä AIV- liuos. Emäksisistä aineista pahimpia vammoja aiheuttavat sementti,
laasti, natriumhydroksidi, pesuaineet sekä poltettu kalkki. Kemiallisissa silmävammoissa
tulee aloittaa silmän tai silmien runsas huuhtelu jo tapahtumapaikalla. Huuhteluun
sopivat puhdas vesi, valmiit silmän huuhtelunesteet sekä keittosuolaliuos.

Huuhtelua tulee jatkaa koko matkan ajan lähimpään päivystykseen.

Eyeaid

Varotoimenpiteistä huolimatta työpaikoilla
syntyy silmävammoja, ja siksi niihin on hyvä
valmistautua. Ensiapukoulutus on hyödyllistä
ja silmänhuuhteluvälineitä on oltava saatavilla riittävästi, että huuhteluaika on tarpeeksi pitkä, vähintään kuitenkin sen verran, että ambulanssi saapuu paikalle.

Sterisolin 1l Silmähuuhde, Eyeaid 250ml ja Eyecare 250ml tuotteissa on markkinoiden pisin huuhteluaika 15 minuuttia per pullo.